Facebook NK Twitter
Twoje własne zdjęcia na płótnie

Rozmiary obrazów i ceny

Standardowe
»   20 x 30
»   30 x 45
»   40 x 60
»   50 x 75
»   60 x 90
»   80 x 120
»   90 x 135
79 PLN
89 PLN
99 PLN
135 PLN
171 PLN
299 PLN
389 PLN
Kwadratowe
»   30 x 30
»   40 x 40
»   50 x 50
»   60 x 60
»   70 x 70
»   80 x 80
»   90 x 90
»   100 x 100
»   110 x 110
79 PLN
93 PLN
123 PLN
153 PLN
183 PLN
223 PLN
263 PLN
293 PLN
423 PLN
Panoramiczne
»   20x50
»   20x60
»   30x80
»   30x90
»   40x110
»   40x120
»   50x140
»   50x150
69 PLN
79 PLN
99 PLN
109 PLN
159 PLN
169 PLN
219 PLN
229 PLN

Wysyłka


»   Kurier za pobraniem - 28 PLN
»   Odbiór osobisty w Poznaniu
- bezpłatnie

Płatności

»   Pobranie
»   Gotówka przy odbiorze
»   Karta przy odbiorze
Akceptowane płatności

Polecamy

Pobierowo Pensjonaty Fotorelacja Pogodowa z Wybrzeża Rewalskiego

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Klient składając każdorazowo zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§2

Sklep internetowy "Autorskie Zdjęcia na Płótnie" zwany jest w niniejszym regulaminie Sprzedawcą, a jego właścicielem jest firma „G3 DRUK” Michał Goździk, NIP: 7841155420, REGON: 300840860 mieszcząca się przy ul. Wieżowej 71 lok. 5, w Poznaniu (kod pocztowy: 61-111), tel. 61 610-34-45, adres e-mail biuro@g3druk.pl , zarejestrowana przez Urząd Miasta Poznania pod nr 59401-2008 ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§4

Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że prezentowane na ekranie monitora obrazy mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od gotowych produktów ze względu na różne ustawienia kolorystyki monitorów.

§5

Prezentowane na stronach sklepu internetowego "Autorskie zdjęcia na płótnie" zdjęcia są własnością fotografa Tomasza Stolz i podlegają ochronie prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz.83, nr 43, poz. 170; Dz.U. z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 88. poz. 554; Dz.U. z 2000 r. nr 53, poz. 637).

§6

Sprzedaż zdjęcia na płótnie autorstwa Tomasza Stolz jest równoważna z udzieleniem licencji na wieczystą ekspozycję zdjęcia w dowolnym miejscu z prawem do odsprzedaży, z wyłączeniem jakiejkolwiek formy powielania.

§7

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§8

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta sklepu. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

§9

Na życzenie Klienta sklep wystawia faktury VAT.

§10

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Przesyłki zagraniczne wyceniamy indywidualnie.

§11

Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem bankowym
- Poprzez system płatności online "Przelewy24" - kartą płatniczą lub przelewem bankowym
- Przy odbiorze (za pobraniem )

§12

Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych. Zazwyczaj są to 2-3 dni robocze od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować Klienta o możliwych opóźnieniach konsultując z nim termin realizacji. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia. Jako termin realizacji zamówienia rozumie się czas od momentu otrzymania wpłaty na konto zamówienia do dnia wysyłki, bez uwzględnienia dni powszechnie uznanych z wolne od pracy (soboty, niedziele).

§13

W przypadku gdy Klient korzysta z możliwości wydruku własnego zdjęcia lub pliku graficznego na płótnie przesłane przez niego utwory zostają wykorzystane wyłącznie celem realizacji zamówienia, a przesłanie materiałów przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetworzenie celem realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I ZWROTY

§14

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo wnieść reklamację zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

§15

1. Wniesienie przez Klienta reklamacji polega na przesłaniu drogą elektroniczną na adres sklep@stolz.pl fotografii przedstawiających wadę produktu wraz z ich krótkim opisem.

2. Jeśli nie jest możliwe przesłanie fotografii wad, Klient celem wniesienia reklamacji dostarcza reklamowany towar Sprzedawcy po uprzednim zawiadomieniu o fakcie, iż będzie wnosił reklamację.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od zaistnienia możliwości faktycznego rozpatrzenia reklamacji informuje Klienta za pomocą drogi elektronicznej o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu oraz koszty doręczenia przedmiotu nowego, wolnego od wad.

§16

1. Klient sklepu "Autorskie zdjęcia na płótnie", będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

2. Klient może zrealizować swoje prawo przesyłając zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od doręczenia mu zakupionego przedmiotu na adres mailowy sklep@stolz.pl, a następnie w ciągu 14 dni dokonać zwrotu zakupionego przedmiotu na adres Autorskie Zdjęcia na Płótnie, dw. Paulina Goździk, ul. Wolnica 7/8, Poznań 61-764.

3. Klient jest zobowiązany dołączyć do przesyłki zwrotnej dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego zwracającego należność przez Sprzedawcę oraz dowód zakupu. W przypadku niepodania niezbędnych danych Sprzedawca wzywa drogą elektroniczną do przekazania tych danych. Ich niedostarczenie w terminie 7 dni od wezwania będzie powodowało nieuwzględnienie zwrotu.

4. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów zniszczenia. Przedmiot może posiadać rozpakowane oryginalne opakowanie, lecz Kupujący dokonując zwrotu jest zobowiązany należycie zabezpieczyć przedmiot.

5. Sprzedawca zwróci uiszczoną za przedmiot należność niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu.

6. Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki zwracanego przedmiotu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.

8. W przypadku wątpliwości i zwrotów Sprzedawca oraz Kupujący będą dochodzić do porozumienia korespondencyjną drogą elektroniczną.

§17

Prawo do zwrotu przysługuje jedynie w przypadku zamówienia przedmiotów nieposiadających właściwości określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Za właściwość określoną przez Konsumenta i ściśle związaną z jego osobą Sprzedawca oraz Kupujący uznają również wydruk na płótnie zdjęcia przesłanego przez Kupującego.

§18

Wyłączenie zawarte w §16 nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

§19

Kupujący w momencie doręczenia przesyłki powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń oraz wad mogących powstać w czasie transportu w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń Kupujący winien sporządzić protokół szkód będący podstawą do złożenia reklamacji przez Sprzedającego w firmie przewozowej. Niesporządzenie takiego protokołu nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji przez Konsumenta.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

§20

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy formularz zakupu wypełniony przez Klienta będzie zawierał niepełne, błędne lub fałszywe dane.

§21

Podawanie danych osobowych przez Klienta celem realizacji zamówienia jest dobrowolne. Podawanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w bezpiecznym połączeniu zabezpieczonym ważnym certyfikatem SSL. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób sklep internetowy "Autorskie zdjęcia na płótnie" przetwarza dane osobowe Klientów oraz praw i obowiązków z tym procesem związanych zawiera polityka prywatności. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi, w związku z czym brak zgody na podanie danych osobowych będzie uniemożliwiał realizację zamówienia.

§22

Płatności online mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu, o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio organom ścigania.

§23

Na stronach sklepu internetowego "Autorskie zdjęcia na płótnie" nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz u operatorów kart płatniczych.

§24

W przypadku utrudnień w działaniu sklepu powstałych z przyczyn niezależnych, sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o powstałych utrudnieniach i w możliwie najszybszym czasie umożliwić mu realizację zamówienia.

§25

W przypadku gdy polubowne porozumienie się pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym konsumentem nie będzie możliwe, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Właściwość sądu rozstrzygającego spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem określają odpowiednie przepisy.